fredag 26 mars 2010

Föreläsning, på en söndag!

Fick ett tips om en föreläsning på söndag.
Föredrag om sensmotorik- Maike Pannes

(Begreppet SENSOMOTORIK = Senses betyder sinnen,
motorik är kroppsrörelse och kroppshållning.
Sinnena och motoriken har gemensamma system i hjärnan,
vilket innebär att de samverkar och påverkar varandra.
När sinnena och motoriken samspelar på rätt sätt får vi
de grundläggande fysiska förutsättningarna för att
fungera optimalt.

Sensomotorik handlar om hur våra sinnen och vår motorik
samspelar för att vi ska utvecklas och förstå vår omgivning.)

"Förebygga och ta bort hindren för inlärning och koncentration"
Läs och skriv svårigheter
Dyslexi
ADHD/Hyperaktvitet
Koncentration-minnesproblem
Sen fysik, emotionell och social mognad.

Den tänkte vi gå på "gubben" och jag!

1 kommentar:

Anette sa...

Låter spännande var o när ?

Skicka en kommentar