tisdag 23 mars 2010

Bokbeställning


Nu har jag beställt en bok (igen)

VILSE i skolan av Ross Greene

"I boken beskrivs hur man på ett empatiskt, kreativt
och humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa ”explosiva”
barn att hantera sitt beteende. Den samarbetsbaserade
problemlösningsmodellen (CPS) beskrev Greene i sin bok
Explosiva barn och Greene visar nu hur man praktiskt går
till väga för att få den att fungera och hur modellens tre steg
– Empati, Definition, Inbjudan - skapar förutsättningar för att
uppnå ett lyckat resultat.
Boken är förutom fakta, full med dialoger och exempel ur
det levande livet.
Att förstå de barn och ungdomar som ofta kallas stökiga,
struliga, ouppmärksamma, utmanande och krävande - för
att nu nämna några av de epitet som de belastas med -
är oerhört viktigt för att vi som föräldrar och lärare ska
kunna hjälpa dem att fungera väl både i skol- och senare i vuxenlivet."


Nästa bok får bli den här:
EXPLOSIVA BARN Ross Greene.
Om någon av er som läser här har läst den
får ni gärna skriva en rad eller två!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar