onsdag 27 januari 2010

KRAMEn kram är en fysisk omfamning av en annan person med armarna.
Kram är en form av beröring.

Kramen fyller i vissa sociokulturella sammanhang en viktig
funktion vid hälsning och avsked, ofta som ett alternativ eller
komplement till handskakning när detta kan kännas alltför
formellt, i Sverige till exempel inom familjen eller den närmaste
vänskapskretsen.

Kramen kan också vara ett sätt att ge tröst och trygghet åt
en annan varelse. Denna användning har stöd i vetenskapliga
undersökningar om samband mellan lugn och beröring.

Så fortsätt eller börja att kramas mer!

KRAMSÅNGEN ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar